Používame opakovane použiteľné prepravky IFCO a EPS.