Záznam-z-prieskumu-trhu_PICKLES-s.r.o.-zverejnené-dňa-31.01.2023