Kvalita a bezpečnosť potravín

Prevádzka je zriadená na základe zavedeného integrovaného systému manažérstva kvality a bezpečnosti potravín v súlade s požiadavkami noriem STN EN ISO 9004:2016 a IFS Food.